Struinpad

Door de uiterwaarden loopt een struinpad. Een goede gelegenheid om op een mooie dag te genieten van de noeste arbeid in de winterperiode.

Er ligt wel eens zwerfvuil langs de route. Dat komt door de drie W's: Water, Wind, Wandelen.
Bij hoog water blijft het drijvende vuil langs de vloedlijn liggen.
Licht materiaal zoals plastic waait van buiten het gebied op het struinpad.
Verder 'vergeten' wandelaars hun meegebrachte blikjes, boterhamzakjes en koffiebekertjes wel eens mee terug te nemen.
Aan de goedwillende wandelaars wordt gevraagd een plastic zakje mee te nemen en aan Ernest Vrins te melden, hoeveel er opgeraapt is.
Dit wordt dan aan de struinpad-schoonketen toegevoegd.
Zo krijgen we zicht op hoeveel en wat voor vuil er aangetroffen wordt.
Je wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te werken.